Info om pris

Vi deler kostnadene ved fotografering inn i to hoveddeler, fotografering og etterbestilling. 

Fotograferingsprisen dekker forberedelser, selve fotograferingen, arkivering, plukking og klargjøring av bilder til presentasjon. De fleste typer fotograferinger presenteres via egen innlogging på vår hjemmeside. Dette bildegalleriet er tilgjengelig på nett i 3 mnd. Innen den tid har de fleste også en inkludert visingstime for hjelp til utvelgelse av bilder til forstørrelser og album/takkekort/julekort.

Etterbestillinger kan være alt av forstørrelser, album, takkekort/julekort eller filer. En visningstime gir oss anledning til å veilede dere i valg av bilder og presentere forskjellig løsninger.

Fotograferingsprisen for de fleste fotograferingene tar utgangspunkt fotografering av en person, en time i studio. Eventuelle tillegg kommer når det er flere med på serien, dersom man fotograferes ute eller setter opp time i helgene.